Aktuellt inom samfälligheten

Här skriver styrelsen om vad som är aktuellt eller på gång inom samfälligheten.

2020-04-19
Städdag – information om områden och städledare

2019-05-02
Protokoll från årsstämman Bokbindaren 20190502

2018-05-14
Protokoll från årsstämma Bokbindaren 20180426

2017-05-18
Protokoll från årsstämma Bokbindaren 20170426.

2017-03-28
Nu finns kallelsen till årsstämman 2017 upplagd, se fliken ”Dokument” samt ”Årsstämma 2017”.

2017-03-17
Observera att årsstämman är flyttat till onsdagen 26 april kl. 19.00 i Utsäljeskolans matsal. Om du är intresserad av att bidra med arbete i styrelsen så prata gärna med valberedningen, Ann-Marie i nr 1 eller Åke i nr 41.

2017-02-15
Hemsidan har tidigare varit hackad men är förhoppningsvis rensad och uppe igen.

2016-11-28
Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan
Huddinge kommun har nytt förslag till trafiksäkerhetsplan ute på remiss. Remissen finns här http://huddinge.se/trafiksakerhetsplan. Styrelsen kommer inte att lämna ett gemensamt svar utan det får varje hushåll göra. Kommunen vill få in synpunkterna senast 28 februari 2017.

Kvarteret Bildhuggaren
Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen för kvarteret Bildhuggaren på mötet den 14 november., mer information finns på hemsidan http://huddinge.se/bildhuggaren. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft ca 4 veckor efter antagandebeslutet.

2016-07-08
Laddning av elbilar i garage.
För närvarande rekommenderar styrelsen att elbilar inte laddas i garaget då det elsystem som finns där inte är dimensionerat för detta. Laddas elbilar där ändå kan det medföra en ökad brandrisk eftersom de kontakter som sitter i garaget inte är avsedda för det större kontinuerliga effektuttag som elbilar kräver. Styrelsen kommer att titta vidare på möjligheten att anpassa elsystemet i garaget för laddning av elbilar.

2016-07-05
Nu är protokollet upplagt från det extra stämman under Dokument/Mötesprotokoll.

2016-06-16
Nu är datum för extra stämma satt till den 28 juni kl. 19.00. Vi samlas vid Svarta Plan och håller stämman där, det gick inte att boka Utsäljeskolan under sommaren. Är du intresserad av att vara kassör så ta kontakt med antingen Johan i nr 77 eller med någon i valberedeningen, Helena i nr 27 eller Åke i nr 41.

Nu har de flesta svaren på enkäten om parkeringen kommit in. Det finns inget som tyder på att antalet parkeringsplatser utomhus (30 st) är otillräckliga så länge som alla använder garaget för parkering av bilen.  Styrelsen ber er därför att använda garaget för parkering av bilar (eller andra motorfordon) enligt önskemål från samfällighetens medlemmar och beslut på senaste årsstämman.

2016-06-02
Nu är protokollet från det konstituerande styrelsemötet upplagt på sidan. Tyvärr fanns det ingen som kunde åta sig att vara kassör för samfälligheten så vi måste ha en ny årsstämma för att välja ledamöter till styrelsen. Om du är intresserad av att vara kassör så ta kontakt med Johan i nr 77. Styrelsen återkommer med mer information.

Styrelsen har även tagit in en offert för omläggning av tak samt taksarger och kommer att försöka att ta in ytterligare två offerter. Kostnaden för detta beräknas överstiga 15 000 per hushåll vilket medför, enligt beslut på årsstämman, att styrelsen kommer att kalla till ett möte för att diskutera omläggningen av taken och taksargerna. Styrelsen återkommer med mer information när vi har fått in fler offerter.

2016-05-12
Nu är protokollen från årsstämman upplagda på sidan för Årsstämman 2016.

2016-04-06
Dokument inför årsstämman finns upplagda under ”Dokument”, ”Årsstämman 2016” och fylls på kontinuerligt.

Styrelsen har beställt en kontroll av bostadshusens yttertak, de lades om 1995. Kontrollen visar att det finns brister som behöver åtgärdas, bl.a. omläggning av taket på nummer 1 – 9. Frågan om åtgärder kommer att tas upp på årsstämman.
Resultatet av kontrollen finns här: Kontroll av tak mars 2016

2016-01-26

Från och med 1 februari 2016 har vi ett nytt gruppavtal med Com Hem. Det är samma kostnad och tjänster som det förra, förutom att bredbandet kommer att höjas till 100/10 Mb. För att aktivera tjänsten måste ni själva ta kontakt med Com Hem på
0775 – 17 17 20 och säg att vi har tecknat nytt Gruppavtal.

2015-11-09

Huddinge kommun planerar att bygga ett äldreboende samt förskola i kvarteret Bildhuggaren som ligger på ödetomten mellan infarten till Furuvägen och Häradsvägen. Planen innebär bl.a. att det kommer att byggas tre huskroppar på tre – fem våningar. Äldreboende innebär minst 70 rum och det kommer att finnas 26+1 parkeringsplatser för hela fastigheten.

Ett informationsmöte kommer att hållas torsdagen den 12 nov kl.18-19, 2015. Mötet hålls i salen Idun i kommunalhuset på Kommunalvägen 28 och om ni vill vara med att påverka beslutet är det bra om ni deltar på mötet. Mer information finns här (länk till Huddinge Kommuns sida).

Hej. Glöm inte bort städdagen nu på lördag 17 oktober. Samling vid ”Svarta plan” kl 10.00.

2015-05-21
Nu finns protokollet från årsstämman 2015 upplagt under ”Dokument” och ”Årsstämman 2015”, http://bokbindaren.se/wp-content/uploads/2015/03/Protokoll-Årsstämma-2015-Samfälligheten-Bokbindaren-GA_1-och-GA_2.pdf

2014-08-14
Listor för arbetsdagarna 6-7 september finns uppsatta på anslagstavlan utanför soprummet.
—-
Information gällande arbetsdagarna

På årsstämman bestämdes det att vi skulle ha två stycken arbetshelger för att vi själva ska kunna hantera visst underhåll av samfälligheten. Att göra ett visst underhållsarbete själva är ett sätt att hålla samfällighetsavgiften nere istället får att ta in hantverkare. Vissa saker kan vi inte göra själva såsom byta ut taken och lägga ny asfalt. Det är alltså inte styrelsen ensam som bestämt att vi måste hjälpas åt att göra jobbet, utan ett beslut på årsstämman (som alla är inbjudna till).

Under arbetshelgen i juni var det ett tiotal medlemmar av samfällighetens 56 medlemmar som deltog I arbetet med att byta panel på garaget mot vägen som går till Buntmakarvägens jämna nummer. Tyvärr hann vi inte färdigt med detta, men de som inte var med får en ny chans att hjälpa till helgen 6-7 september. Listor kommer att sättas upp på anslagstavlan utanför soprummet där man kan sätta upp sig på ett arbetspass. Vi är mycket väl medvetna att alla inte kan bryta bort den gamla panelen men vi är övertygande om att alla kan hjälpa till med något i alla fall.

Det är dessutom ofta samma medlemmar som är med och bidrar under arbetsdagarna medan vissa sällan eller aldrig är med. Om det är så att ni som inte deltar vill att det är någon annan som gör arbetet åt er så kan styrelsen hjälpa till att hitta duktiga hantverkare som kan göra en del av jobbet, givetvis mot betalning. Samfällighetens anläggningar måste skötas om för att de inte ska förfalla, och ännu en gång, det blir lägre samfällighetsavgifter om vi gör en del av arbetet själva.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

2014-05-07
Nu är hållare och påsar för sortering av matavfall utdelade, samtliga hushåll utom 109 och 111 har fått dessa, förhoppningsvis kommer det två hållare till så snart som möjligt. Redan samma dag som kärlen ställdes i soprummet hade det slängts vanligt hushållsavfall i de kärl som är avsedda för matavfallet. Kärlen för matavfallet är bruna och är dessutom försedda med klistermärke som visar vilken typ av avfall de är avsedda för. Om det finns tveksamhet om vilka kärl som ska användas så vänd er till styrelsen.

2013-11-13
Programhandling Bildhuggaren 1
2013-10-26
Som tidigare meddelats i styrelseprotokoll kommer gruppavtalet med Com Hem att förändras, se vidare under ”Kabel-TV”.

2013-09-24
Tack för arbetet på de gemensamma arbetsdagarna, vi hann med det som skulle göras. Nu gör vi resten av garaget under våren.
/Styrelsen

Bild från gemensamma arbetsdagen hösten 2013.

Bild från gemensamma arbetsdagen hösten 2013.

2012-12-06
Vår snöröjningsentreprenör meddelar att vi inte får kasta ut snön på gångvägarna när vi skottar våra egna tomter när det har fallit mycket snö. När det snöar lite mindre är det inte något större problem.  Nu gör det att snöröjningen inte kan komma fram. De har försökt röja hos oss igår men får låta resten vara för tillfället. Idag kommer de med skopa på traktorn och kör bort snön.
———————————
Nu finns revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2011 upplagd. Finns under ”Dokument”  ”Årsstämman 2012”. Kommentarer på revisionsberättelsen lämnas till skriftligen till Johan i nr 77 eller på e-post: ordforande.bokbindaren@gmail.com senast 2012-05-22.

Styrelsen vill tacka alla som var med på den gemensamma arbetsdagen för ett gott dagsverke samt trevligt samkväm på kvällen!

Det har skett inbrott i garagena i längan som har nummer 9-19 m.fl. Det finns inga skador på garageportarna som tyder på att de har brutits upp så var vänliga och se till att garaget går ordentligt i lås när ni stänger det. Polisanmäl det som har blivit stulet från garaget.

4 svar på Aktuellt inom samfälligheten

 1. Birgitta Lundgren skriver:

  Hej!
  Är det någon i samfälligheten eller styrelsen som har funderat på om solpaneler skulle vara något för våra fastigheter?
  Hälsningar
  Birgitta

  • Ordforande skriver:

   Hej Birgitta.

   Solpaneler är inget som har diskuterats inom styrelsen eller kommit upp på något årsmöte.

   Mvh

   Johan

 2. Bengt Pettersson skriver:

  Jag anmäler mig till tak-gruppen Bengt Pettersson 107

  • Ordforande skriver:

   Hej Bengt.
   Tack för att du visar intresse, du är den första som anmäler dig.
   Mvh
   Johan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *