Årsstämman 2017

Årsstämman för 2017 sker onsdagen 26 april kl. 19.00 i Utsäljeskolans matsal. Vi inleder med stämman för GA:2, kabel-tv och fortsätter sedan med GA:1, Bokbindaren.
Protokoll från årsstämma Bokbindaren 20170426
Kallelse till årsstämma Bokbindaren GA2 kabel-tv 170426

Kallelse till årsstämma Bokbindaren GA2 +GA1 170426

Verksamhetsberättelse 2016